Η διαφορά μεταξύ δεξιού και αριστερού ημισφαιρίου του εγκεφάλου

Author: Χωρίς σχόλια Share:

Ίσως έχετε ακούσει κάποιους να λένε ότι λειτουργούν κυρίως με το δεξί μέρος του εγκεφάλου τους και άλλοι με το αριστερό, με αυτούς που χρησιμοποιούν το αριστερό να καυχιούνται για τις μαθηματικές τους ικανότητες και με αυτούς που χρησιμοποιούν το δεξί, για την δημιουργικότητά τους .Αυτό συμβαίνει γιατί ο εγκέφαλος χωρίζεται ακριβώς στη μέση σε δύο ημισφαίρια, με το καθένα να πραγματοποιεί διαφορετικά είδη λειτουργιών από το άλλο.

Τα περισσότερα από αυτά που γνωρίζουμε για την εγκεφαλική λειτουργία τα οφείλουμε στον Roger Sperry, του οποίου τα πειράματα εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίο τα δύο ημισφαίρια λειτουργούν ανεξάρτητα αλλά και σε συνεργασία μεταξύ τους. Τα δύο ημισφαίρια ανταλλάζουν πληροφορίες, όπως αισθητικές παρατηρήσεις, μέσα από το μεσολόβιο που τα συνδέει μεταξύ τους.

Το δεξί ημισφαίριο ελέγχει του μύες στην αριστερή πλευρά του σώματος, ενώ το αριστερό ελέγχει τους μύες της δεξιάς πλευράς. Όταν κλείνεις το δεξί σου μάτι, το κάνεις με εντολή του αριστερού ημισφαιρίου. Εξ’ αιτίας της αντίθετης καλωδίωσης, αν υποστεί ζημιά το ένα ημισφαίριο, επηρεάζεται η ανάποδη πλευρά του σώματος.

Σε γενικές γραμμές, το αριστερό ημισφαίριο είναι κυρίαρχο στη γλώσσα: επεξεργάζεται αυτά που ακούς και χειρίζεται τις απαραίτητες λειτουργίες για να μιλήσεις. Είναι επίσης υπεύθυνο για να φέρει σε πέρας λογικούς και ακριβείς μαθηματικούς υπολογισμούς. Όταν θες επίσης να θυμηθείς κάτι, το αριστερό ημισφαίριο το ανασύρει από τη μνήμη σου.

Το δεξί ημισφαίριο είναι κυρίως υπεύθυνο για χωρικές ικανότητες, αναγνώριση προσώπων, και επεξεργασία μουσικής. Εκτελεί κάποια μαθηματικά, αλλά μόνο χονδρικούς υπολογισμούς και συγκρίσεις. Το δεξί ημισφαίριο επίσης μας βοηθάει να κατανοήσουμε οπτικά ερεθίσματα και να τα επεξεργαστούμε. Επίσης παίζει ρόλο στη γλώσσα, κυρίως στο να ερμηνεύσουμε το περιεχόμενο και τον τόνο του συνομιλητή μας.

Όσο για το αν κάποιος είναι “αριστερός” ή “δεξιός”, δεν είναι κάτι που μπορεί να απαντηθεί εύκολα καθώς οι χρήσεις και οι προτιμήσεις των δύο ημισφαιρίων είναι πολύ πιο περίπλοκες από μια απλή εξίσωση αριστερού εναντίων δεξιού. Για παράδειγμα, κάποιοι άνθρωποι πετάνε μια μπάλα με το δεξί τους χέρι ενώ γράφουν με το αριστερό.

Ο εγκέφαλος προσεκτικά ισορροπεί και διανέμει τον έλεγχο για συγκεκριμένες λειτουργίες στην κάθε πλευρά. Είναι ο τρόπος της φύσης να εξασφαλίσει ότι εγκέφαλος θα μοιράσει της απαιτούμενες ενέργειες για να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα. Οι περισσότεροι άνθρωποι είναι δεξιόχειρες κάτι που ελέγχεται από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου.
“Η εγκεφαλική ασυμμετρία είναι εξαιρετικά σημαντική για την κατάλληλη λειτουργία του εγκεφάλου”, λέει ο καθηγητής Stephen Wilson του πανεπιστημίου College London.”Αυτό επιτρέπει στις δύο πλευρές του εγκεφάλου να ειδικευτούν σε κάτι συγκεκριμένο, κάτι που αυξάνει την επεξεργαστική δυνατότητα και αποφεύγει καταστάσεις σύγκρουσης όταν και τα δύο ημισφαίρια προσπαθούν να αναλάβουν δράση”.